Strona główna > Menu górne > FAQ

Newsletter

Finansowanie


PRALNIA WODNA – WYMOGI TECHNICZNE

Podstawą projektowania powierzchni produkcyjnych, socjalnych oraz pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w obiektach pralniczych jest:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy w pralniach i farbiarniach Dz. Ustaw 40/2000 poz. 469.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Dz. Ustaw 213/2006 , poz. 1568
 • Polska Norma PN-EN 14065: 2005
 • aktualne rozporządzenia dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • aktualne rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ze względu na to, że pralnie zewnętrzne wykonują usługi zarówno dla hoteli jak i zakładów opieki zdrowotnej w procesie projektowania powinno się brać pod uwagę aby pralnia spełnia warunki pralni z barierą higieny.

Powierzchnia pralni powinna zawierać poniższe działy:

 • Pralnia - strona brudna

 • punkt przyjęcia bielizny i magazyn bielizny brudnej
 • dział prania wodnego - strona brudna
 • automatyczna myjnia wózków - strona brudna
 • centralna stacja dozowania środków piorących
 • śluza szatniowa personelu pralni ogólnej
 • pomieszczenie porządkowe
 • zespół sanitarny - ogólnodostępny
 • warsztat elektromechaniki
 • uzdatnianie wody, wymiennikownia, hydrofornia i rozdzielnia pary

 • Pralnia - strona czysta

 • dział prania wodnego i suszenia - strona czysta
 • dział prasowania bielizny płaskiej
 • dział prasowania bielizny kształtowej
 • dział naprawy uszkodzonej bielizny
 • dział sortownia, znakowanie i pakowania bielizny czystej
 • magazyn czystej bielizny i punkt wydawania
 • automatyczna myjnia wózków - strona czysta
 • pomieszczenie porządkowe
 • zespół sanitarny - ogólnodostępny
 • pokój śniadań - jadalnia
 • szatnia podstawowa personelu pralni: kobiet i mężczyzn
 • zespół sanitarny przy szatni podstawowej dla kobiet i mężczyzn
 • pomieszczenie biuro-administracyjne

Warunki lokalowe - opis pomieszczeń

 • obiekt przeznaczony pod pralnię wodną powinien mieć powierzchnie od 90 m2 do 1800 m2 w zależności od sposobu wykorzystania ( pralnia hotelowa lub pralnia szpitalna)
 • wysokość pomieszczeń produkcyjnych min 3,3 m - zalecane 5,5 m
 • nośność stropów w pomieszczeniu głównym min 1000 kg/m2 , w pomieszczenia magazynowych - min 500 kg/m2
 • budek powinien gwarantować - na wszystkich stanowiska pracy - dostęp światła naturalnego
 • wilgotność przy właściwej wentylacji nie powinna przekraczać 65%
 • posadzki wszystkich pomieszczeń pralni powinny być wykonane z materiałów odpornych na nasiąkanie - np. terakota
 • w pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i par ściany powinny być pokryte do wysokości najmniej 2,0 m materiałami nienasiąkliwymi, łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie środków stosowanych do czyszczenia i prania np. płytki ceramiczne
 • pomieszczenia pralni powinne posiadać wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną o wydajności około 7- 10 wymian na godzinę. Wentylację należy projektować w taki sposób aby po stronie czystej pralni zapewnić nadciśnienie, a w pozostałych pomieszczeniach podciśnienie. Różnica pomiędzy nawiewem i wywiewem nie powinna przekraczać 10%

Przykładowe powierzchnie pralni dla określonych wydajności:

Pralnie ogólno - usługowe

Charakterystyka podstawowych wielkości

Zdolność produkcyjna (kg/h)

30

40

60

100

200

Praktyczna wydajność zmianowa (kg/8 h)

 250

 350

 500

 800

 1600

Praktyczna wydajność miesięczna przy pracy jednozmianowej (t/m-c)

5,5

7,7

 11,0

 17,0

35,0

Powierzchnia całkowita obiektu m2

90

110

130

210

380

Powierzchnia produkcyjna pralni m2

45

65

80

130

340

Pralnie szpitalne

Charakterystyka podstawowych wielkości:

Zdolność produkcyjna (kg/h)

75

115

150

200

350

Praktyczna wydajność zmianowa (kg/8 h)

  600

  900

  1200

  1600

  2700

Praktyczna wydajność miesięczna przy pracy jednozmianowej (t/m-c)

13

18

25

35

55

Powierzchnia całkowita obiektu m2

200

240

300

400

700

Powierzchnia produkcyjna pralni m2

120

170

200

250

380

 

Warunki lokalowe - instalacje

 • instalacja elektryczna - wewnątrz budynku pralni należy zaprojektować i wykonać następujące instalacje:

 • oświetlenia miejscowego i ogólnego
 • siły do maszyn i urządzeń technologicznych i wentylacyjnych
 • instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego

Maszyny i urządzenia zasilane są energią elektryczną o napięciu 400 V i 230 V i częstotliwości 50 Hz. W maszynach i urządzeniach technologicznych energia elektryczna jest wykorzystywana do napędu silników. ( w małych pralniach wodnych energia elektryczna jest używana także jako źródło energii cieplnej)

 • instalacja wodno-kanalizacyjna - należy do najważniejszych czynników procesu technologicznego w przemyśle pralniczym. Woda w pralni jest zużywana do potrzeb bytowo-gospodarczych, do wytwarzania pary technologicznej i grzewczej oraz do celów technologicznych ( pranie, płukanie). Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, określenie ilość oraz jakość wody potrzebnej do danej pralni należy projektować szczegółowo dla konkretnego planu pralni.

 • instalacja pary technologicznej - w pralni para wodna stosowana jest dla celów technologicznych tzn:

 • podgrzewu kąpieli piorącej w pralnicach
 • wytworzenia temperatury w suszarkach
 • wytworzeniu temperatury na prasownicach - maglach
 • wytworzeniu temperatury na prasach
 • do podgrzewu wody technologicznej w wymiennikach objętościowych

Para technologiczna może być wykorzystywana ze zwrotem lub bez zwrotu kondensatu do kotłowni. Para wodna stosowana w pralni wodnej powinna posiadać następujące parametry:

 • ciśnienie: 0,6 do 1,3 MPa
 • temperatura: 158 - 192 ºC
 • stopień suchości : 1
 • nasycenie: 100%

 • instalacja sprężonego powietrza - w pralni wodnej podstawowym zastosowaniem sprężonego powietrza jest pneumatyczne sterowanie maszyn. W pralni wymagane jest w instalacji sprężonego powietrza ciśnienie 0,6 - 0,8 MPa.

 • instalacja wentylacyjna - w pomieszczeniach pralni należy zaprojektować i wykonać trzy rodzaje wentylacji:

 • wentylację mechaniczną pomieszczeń pralni
 • wentylację grawitacyjna
 • wentylację urządzeń posiadających własne wentylatory

Wentylacja mechaniczna w pralni ma za zadanie:

 • odprowadzić na zewnątrz pomieszczenia nadmierne ilości ciepła wydzielanego przez pracujące maszyny i urządzenia technologiczne
 • doprowadzić powietrze świeże, czyste a w zimie też ogrzane
 • z magazynów środków dezynfekcyjnych i piorących usunąć nadmiar zanieczyszczeń ( oparów).

W tabeli poniżej przedstawiono ilość wymian dla poszczególnych pomieszczeń pralni. Wentylację należy projektować w taki sposób aby po stronie czystej pralni zapewnić nadciśnienie, a w pozostałych pomieszczeniach podciśnienie. Różnica pomiędzy nawiewem i wywiewem nie powinna przekraczać 10%.

Lp.  

Rodzaj pomieszczenia

Wentylacja    

Ilość wymian / h

 


nawiew

wywiew

1.

Pomieszczenia magazynowe z bielizną brudną, sortownie

5

6

2.

Prasowalnie odzieży mechanicznej i ręcznej

4

5

3.

Pomieszczenia suszenia odzieży i bielizny

4

5

4.

Pomieszczenia do prania mechanicznego

6

7

5.

Pomieszczenia magazynów czystej bielizny i odzieży

1

1

6.

Szatnie i pomieszczenia zespołów sanitarnych

5

6


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRALNIA CHEMICZNA - TECHNOLOGIA

Proces czyszczenia/prania odzieży podzielić należy na kilka etapów:

1. Przyjęcie odzieży - przyjęcie odzieży, wstępna segregacja, metkowanie.
2. Detasz - odplamianie wstępne, zapieranie, usuwanie plam.
3. Czyszczenia chemiczne - właściwy proces czyszczenia chemicznego w agregacie.
4. Prasowanie fasonowe - procesy mające na celu nadanie odzieży właściwy kształt i formę – formowanie (manekin), prasowanie (stół do prasowania).
5. Pakowanie – pakowarka pionowa.
6. Składowanie i magazynowanie – transporter wieszakowy (odzież wisząca), regały (bielizna płaska).
7. Wydawanie odzieży

Przyjmowanie odzieży

Każda pralnia chemiczna posiada punkt przyjęć klienta, w którym następuje przyjęcie, segregacja wstępna odzieży, metkowanie a także jej wydanie klientowi po zakończonej usłudze.


Odplamianie odzieży /DETASZOWANIE/

Większość odzieży po przyjęciu do pralni przed bezpośrednim procesem czyszczenia wymaga wstępnego odplamiania. Dokonuje się tego na stole detaszerskim lub w kabinie detaszerskiej. To tutaj ulegają obróbce wszelkie zabrudzenia i plamy. Używa się do tego specjalistycznych środków chemicznych. Stół detaszerski/kabina wyposażone są w blat, ramię pomocnicze wykonane ze stali nierdzewnej, pistolety natryskowe, pistolet powietrza, system odsysania blatu i ramienia oraz nierdzewną płytę osłaniającą.


Czyszczenie odzieży (pranie właściwe)
Technologia zakładu opiera się na praniu wyrobów odzieżowych w niepalnych rozpuszczalnikach chlorowanych w hermetycznym, agregacie piorąco - suszącym. Jest to tzw. technologia ekologiczna, gdyż nie wymaga wylotów oparów z maszyny na zewnątrz. Opary powstające w procesie suszenia są wymrażane (przez specjalne chłodziarki), a tym samym skroplone i zwrócone do zbiorników agregatu. Agregaty muszą być wyposażone w antywyciekowe wanny bezpieczeństwa (tzw. wanny retencyjne).
Po odplamieniu wstępnym oraz dalszej segregacji odzieży w zależności od rodzaju zabrudzeń, tkanin itp., odzież trafia do agregatu gdzie rozpoczyna się proces chemicznego czyszczenia. Operator agregatu zamyka bęben maszyny i wybiera odpowiedni program z komputera sterującego urządzeniem.


Czynnikiem piorącym w agregacie jest rozpuszczalnik o nazwie czterochloroetylen (PER). Proces prania jest całkowicie zautomatyzowany. Pranie w rozpuszczalniku kończy się odwirowaniem, po którym zostaje uruchomiony proces suszenia, polegający na zamkniętym obiegu ciepłego powietrza z wykropleniem odparowanego rozpuszczalnika oraz proces suszenia.


Formowanie i prasowanie odzieży

Wysuszona odzież poddawana jest procesowi wykańczania na stołach i manekinach prasowalniczych. Do tego celu służy stół do prasowania lub manekin. Stół do prasowania wyposażony jest w nadmuch, odsysanie, podgrzewany blat, ramię pomocnicze, żelazko elektryczno-parowe, oświetlenie oraz wytwornicę pary. Tak wyposażony stół do prasowania pozwala w pełni nadać właściwą i estetyczną formę odzieży.


Pakowanie odzieży

Po zakończeniu procesu prania i prasowania odzież zostaje zapakowana przy pomocy pakowarki/ zgrzewarki w specjalny rękaw foliowy i zawieszona na wieszaku jezdnym lub transporterze wieszakowym pod odpowiednim numerem klienta określonym przez kasę fiskalną lub rachunek podczas przyjęcia odzieży do pralni.


Wydawanie odzieży


Odzież wydawana jest na podstawie kwitu/rachunku. Każdy kwit zawiera numer klienta, który jest również umieszczony na kwicie przypiętym do odzieży. Aby łatwiej nam było odszukać konkretny numer możemy posłużyć się transporterem wieszakowym - urządzeniem do składowania odzieży, który posiada ponumerowane otwory, a w nich pod kolejnymi numerami znajduje się odzież z odpowiednimi kwitami.


Warunki lokalowe - opis pomieszczenia PRALNIA CHEMICZNA

 • pomieszczenie przeznaczone dla pralni/salonu pralniczego powinno mieć powierzchnię około 50 - 70 m2,
 • w pomieszczeniu pralni należy przewidzieć następujące pomieszczenia:

 • pom. socjalne pow. około 5 - 8 m2
 • wc z przedsionkiem pow. około 2 - 3 m2
 • magazyn na środki chemiczne pow. około 1 - 2 m2 lub zastępczo można umieścić szafę zamykaną, która będzie spełniała rolę magazynu chemii
 • wysokość pralni w świetle min 3,30 m

 • w pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i par ściany powinny być pokryte do wysokości najmniej 2,0 m materiałami nienasiąkliwymi, łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie środków stosowanych do czyszczenia, usuwania plam i prania (np. płytki ceramiczne),
 • podłogi we wszystkich pomieszczeniach pralni narażonych na działanie stosowanych preparatów i środków chemicznych oraz wody powinny być wykonane z materiałów odpornych na nasiąkanie,
 • pomieszczenie pralni powinno być nie podpiwniczone lub jego część w miejscu gdzie będzie zainstalowany agregat chemiczny ze względu na duże obciążenia dynamiczne agregatu (np. XL8015S obciążenie dynamiczne 1130 kg/mt2),
 • Przy instalacji pralni chemicznej wymagany jest dostęp do lokalu (otwór montażowy) o wymiarach ok. 2 m x 2,50 m,
 • lokal powinien posiadać oświetlenie dzienne oraz sztuczne, ilość oświetlenie sztucznego określają odpowiednie normy,
 • lokal powinien posiadać wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną o wydajności około 10 wymian na godzinę,

Szczegółowe przepisy dotyczące pralni chemicznych są zawarte w Dzienniku Ustaw, nr 40, poz. 469 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. "w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pralniach i farbiarniach".

Warunki lokalowe - instalacje

 • instalacja elektryczna - w pomieszczeniu należy wykonać instalację siły, zapotrzebowanie mocy około od 35-50 kW w zależności od ilości i rodzaju zastosowanych maszyn.
 • instalacja wodno-kanalizacyjna - do pomieszczenia pralni należy doprowadzić wodę wodociągową do agregatu chemicznego o parametrach:

 • przyłącze 3/4"
 • ciśnienie 2-3 bar
 • wydajności około 10l/min

Newsletter

Finansowanie

Urządzenia dla pralni wodnych Urządzenia dla pralni chemicznych Urządzenia dla prasowania Urządzenia do suszenia
Pralnie samoobsługowe oraz na monety Znakowanie odzieży Transportery wieszakowe Wózki i regały Środki piorące
Fabryka Maszyn Pralniczych "PRAMAZUT" Sp. z o.o. | 26-001 Masłów, ul. Lotnicza 60 A
tel. 041 301-01-20, fax 041 301-01-70 | Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł | KRS: 0000043216 | NIP:959-11-32-234 | REGON: 290840821
Copyright © 2019 Pramazut. Wszystkie prawa zastrzeżone

projekt i realizacja: NET-atak.pl strony internetowe kielce