Strona główna > Menu górne > FAQ

Newsletter

Finansowanie


 PRALNIA WODNA – WYMOGI TECHNICZNE

Podstawą projektowania powierzchni produkcyjnych, socjalnych oraz pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w obiektach pralniczych jest:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy w pralniach i farbiarniach Dz. Ustaw 40/2000 poz. 469.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Dz. Ustaw 213/2006 , poz. 1568
 • Polska Norma PN-EN 14065: 2005
 • aktualne rozporządzenia dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • aktualne rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ze względu na to, że pralnie zewnętrzne wykonują usługi zarówno dla hoteli jak i zakładów opieki zdrowotnej w procesie projektowania powinno się brać pod uwagę aby pralnia spełnia warunki pralni z barierą higieny.

Powierzchnia pralni powinna zawierać poniższe działy:

 • Pralnia - strona brudna

 • punkt przyjęcia bielizny i magazyn bielizny brudnej
 • dział prania wodnego - strona brudna
 • automatyczna myjnia wózków - strona brudna
 • centralna stacja dozowania środków piorących
 • śluza szatniowa personelu pralni ogólnej
 • pomieszczenie porządkowe
 • zespół sanitarny - ogólnodostępny
 • warsztat elektromechaniki
 • uzdatnianie wody, wymiennikownia, hydrofornia i rozdzielnia pary

 • Pralnia - strona czysta

 • dział prania wodnego i suszenia - strona czysta
 • dział prasowania bielizny płaskiej
 • dział prasowania bielizny kształtowej
 • dział naprawy uszkodzonej bielizny
 • dział sortownia, znakowanie i pakowania bielizny czystej
 • magazyn czystej bielizny i punkt wydawania
 • automatyczna myjnia wózków - strona czysta
 • pomieszczenie porządkowe
 • zespół sanitarny - ogólnodostępny
 • pokój śniadań - jadalnia
 • szatnia podstawowa personelu pralni: kobiet i mężczyzn
 • zespół sanitarny przy szatni podstawowej dla kobiet i mężczyzn
 • pomieszczenie biuro-administracyjne

Warunki lokalowe - opis pomieszczeń

 • obiekt przeznaczony pod pralnię wodną powinien mieć powierzchnie od 90 m2 do 1800 m2 w zależności od sposobu wykorzystania ( pralnia hotelowa lub pralnia szpitalna)
 • wysokość pomieszczeń produkcyjnych min 3,3 m - zalecane 5,5 m
 • nośność stropów w pomieszczeniu głównym min 1000 kg/m2 , w pomieszczenia magazynowych - min 500 kg/m2
 • budek powinien gwarantować - na wszystkich stanowiska pracy - dostęp światła naturalnego
 • wilgotność przy właściwej wentylacji nie powinna przekraczać 65%
 • posadzki wszystkich pomieszczeń pralni powinny być wykonane z materiałów odpornych na nasiąkanie - np. terakota
 • w pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i par ściany powinny być pokryte do wysokości najmniej 2,0 m materiałami nienasiąkliwymi, łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie środków stosowanych do czyszczenia i prania np. płytki ceramiczne
 • pomieszczenia pralni powinne posiadać wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną o wydajności około 7- 10 wymian na godzinę. Wentylację należy projektować w taki sposób aby po stronie czystej pralni zapewnić nadciśnienie, a w pozostałych pomieszczeniach podciśnienie. Różnica pomiędzy nawiewem i wywiewem nie powinna przekraczać 10%

Przykładowe powierzchnie pralni dla określonych wydajności:

Pralnie ogólno - usługowe

Charakterystyka podstawowych wielkości

Zdolność produkcyjna (kg/h)

30

40

60

100

200

Praktyczna wydajność zmianowa (kg/8 h)

 250

 350

 500

 800

 1600

Praktyczna wydajność miesięczna przy pracy jednozmianowej (t/m-c)

5,5

7,7

 11,0

 17,0

35,0

Powierzchnia całkowita obiektu m2

90

110

130

210

380

Powierzchnia produkcyjna pralni m2

45

65

80

130

340

Pralnie szpitalne

Charakterystyka podstawowych wielkości:

Zdolność produkcyjna (kg/h)

75

115

150

200

350

Praktyczna wydajność zmianowa (kg/8 h)

  600

  900

  1200

  1600

  2700

Praktyczna wydajność miesięczna przy pracy jednozmianowej (t/m-c)

13

18

25

35

55

Powierzchnia całkowita obiektu m2

200

240

300

400

700

Powierzchnia produkcyjna pralni m2

120

170

200

250

380

 

Warunki lokalowe - instalacje

 • instalacja elektryczna - wewnątrz budynku pralni należy zaprojektować i wykonać następujące instalacje:

 • oświetlenia miejscowego i ogólnego
 • siły do maszyn i urządzeń technologicznych i wentylacyjnych
 • instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego

Maszyny i urządzenia zasilane są energią elektryczną o napięciu 400 V i 230 V i częstotliwości 50 Hz. W maszynach i urządzeniach technologicznych energia elektryczna jest wykorzystywana do napędu silników. ( w małych pralniach wodnych energia elektryczna jest używana także jako źródło energii cieplnej)

 • instalacja wodno-kanalizacyjna - należy do najważniejszych czynników procesu technologicznego w przemyśle pralniczym. Woda w pralni jest zużywana do potrzeb bytowo-gospodarczych, do wytwarzania pary technologicznej i grzewczej oraz do celów technologicznych ( pranie, płukanie). Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, określenie ilość oraz jakość wody potrzebnej do danej pralni należy projektować szczegółowo dla konkretnego planu pralni.

 • instalacja pary technologicznej - w pralni para wodna stosowana jest dla celów technologicznych tzn:

 • podgrzewu kąpieli piorącej w pralnicach
 • wytworzenia temperatury w suszarkach
 • wytworzeniu temperatury na prasownicach - maglach
 • wytworzeniu temperatury na prasach
 • do podgrzewu wody technologicznej w wymiennikach objętościowych

Para technologiczna może być wykorzystywana ze zwrotem lub bez zwrotu kondensatu do kotłowni. Para wodna stosowana w pralni wodnej powinna posiadać następujące parametry:

 • ciśnienie: 0,6 do 1,3 MPa
 • temperatura: 158 - 192 ºC
 • stopień suchości : 1
 • nasycenie: 100%

 • instalacja sprężonego powietrza - w pralni wodnej podstawowym zastosowaniem sprężonego powietrza jest pneumatyczne sterowanie maszyn. W pralni wymagane jest w instalacji sprężonego powietrza ciśnienie 0,6 - 0,8 MPa.

 • instalacja wentylacyjna - w pomieszczeniach pralni należy zaprojektować i wykonać trzy rodzaje wentylacji:

 • wentylację mechaniczną pomieszczeń pralni
 • wentylację grawitacyjna
 • wentylację urządzeń posiadających własne wentylatory

Wentylacja mechaniczna w pralni ma za zadanie:

 • odprowadzić na zewnątrz pomieszczenia nadmierne ilości ciepła wydzielanego przez pracujące maszyny i urządzenia technologiczne
 • doprowadzić powietrze świeże, czyste a w zimie też ogrzane
 • z magazynów środków dezynfekcyjnych i piorących usunąć nadmiar zanieczyszczeń ( oparów).

W tabeli poniżej przedstawiono ilość wymian dla poszczególnych pomieszczeń pralni. Wentylację należy projektować w taki sposób aby po stronie czystej pralni zapewnić nadciśnienie, a w pozostałych pomieszczeniach podciśnienie. Różnica pomiędzy nawiewem i wywiewem nie powinna przekraczać 10%.

Lp.  

Rodzaj pomieszczenia

Wentylacja    

Ilość wymian / h

 


nawiew

wywiew

1.

Pomieszczenia magazynowe z bielizną brudną, sortownie

5

6

2.

Prasowalnie odzieży mechanicznej i ręcznej

4

5

3.

Pomieszczenia suszenia odzieży i bielizny

4

5

4.

Pomieszczenia do prania mechanicznego

6

7

5.

Pomieszczenia magazynów czystej bielizny i odzieży

1

1

6.

Szatnie i pomieszczenia zespołów sanitarnych

5

6


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRALNIA CHEMICZNA - TECHNOLOGIA

Proces czyszczenia/prania odzieży podzielić należy na kilka etapów:

1. Przyjęcie odzieży - przyjęcie odzieży, wstępna segregacja, metkowanie.
2. Detasz - odplamianie wstępne, zapieranie, usuwanie plam.
3. Czyszczenia chemiczne - właściwy proces czyszczenia chemicznego w agregacie.
4. Prasowanie fasonowe - procesy mające na celu nadanie odzieży właściwy kształt i formę – formowanie (manekin), prasowanie (stół do prasowania).
5. Pakowanie – pakowarka pionowa.
6. Składowanie i magazynowanie – transporter wieszakowy (odzież wisząca), regały (bielizna płaska).
7. Wydawanie odzieży

Przyjmowanie odzieży

Każda pralnia chemiczna posiada punkt przyjęć klienta, w którym następuje przyjęcie, segregacja wstępna odzieży, metkowanie a także jej wydanie klientowi po zakończonej usłudze.


Odplamianie odzieży /DETASZOWANIE/

Większość odzieży po przyjęciu do pralni przed bezpośrednim procesem czyszczenia wymaga wstępnego odplamiania. Dokonuje się tego na stole detaszerskim lub w kabinie detaszerskiej. To tutaj ulegają obróbce wszelkie zabrudzenia i plamy. Używa się do tego specjalistycznych środków chemicznych. Stół detaszerski/kabina wyposażone są w blat, ramię pomocnicze wykonane ze stali nierdzewnej, pistolety natryskowe, pistolet powietrza, system odsysania blatu i ramienia oraz nierdzewną płytę osłaniającą.


Czyszczenie odzieży (pranie właściwe)
Technologia zakładu opiera się na praniu wyrobów odzieżowych w niepalnych rozpuszczalnikach chlorowanych w hermetycznym, agregacie piorąco - suszącym. Jest to tzw. technologia ekologiczna, gdyż nie wymaga wylotów oparów z maszyny na zewnątrz. Opary powstające w procesie suszenia są wymrażane (przez specjalne chłodziarki), a tym samym skroplone i zwrócone do zbiorników agregatu. Agregaty muszą być wyposażone w antywyciekowe wanny bezpieczeństwa (tzw. wanny retencyjne).
Po odplamieniu wstępnym oraz dalszej segregacji odzieży w zależności od rodzaju zabrudzeń, tkanin itp., odzież trafia do agregatu gdzie rozpoczyna się proces chemicznego czyszczenia. Operator agregatu zamyka bęben maszyny i wybiera odpowiedni program z komputera sterującego urządzeniem.


Czynnikiem piorącym w agregacie jest rozpuszczalnik o nazwie czterochloroetylen (PER). Proces prania jest całkowicie zautomatyzowany. Pranie w rozpuszczalniku kończy się odwirowaniem, po którym zostaje uruchomiony proces suszenia, polegający na zamkniętym obiegu ciepłego powietrza z wykropleniem odparowanego rozpuszczalnika oraz proces suszenia.


Formowanie i prasowanie odzieży

Wysuszona odzież poddawana jest procesowi wykańczania na stołach i manekinach prasowalniczych. Do tego celu służy stół do prasowania lub manekin. Stół do prasowania wyposażony jest w nadmuch, odsysanie, podgrzewany blat, ramię pomocnicze, żelazko elektryczno-parowe, oświetlenie oraz wytwornicę pary. Tak wyposażony stół do prasowania pozwala w pełni nadać właściwą i estetyczną formę odzieży.


Pakowanie odzieży

Po zakończeniu procesu prania i prasowania odzież zostaje zapakowana przy pomocy pakowarki/ zgrzewarki w specjalny rękaw foliowy i zawieszona na wieszaku jezdnym lub transporterze wieszakowym pod odpowiednim numerem klienta określonym przez kasę fiskalną lub rachunek podczas przyjęcia odzieży do pralni.


Wydawanie odzieży


Odzież wydawana jest na podstawie kwitu/rachunku. Każdy kwit zawiera numer klienta, który jest również umieszczony na kwicie przypiętym do odzieży. Aby łatwiej nam było odszukać konkretny numer możemy posłużyć się transporterem wieszakowym - urządzeniem do składowania odzieży, który posiada ponumerowane otwory, a w nich pod kolejnymi numerami znajduje się odzież z odpowiednimi kwitami.


Warunki lokalowe - opis pomieszczenia PRALNIA CHEMICZNA

 • pomieszczenie przeznaczone dla pralni/salonu pralniczego powinno mieć powierzchnię około 50 - 70 m2,
 • w pomieszczeniu pralni należy przewidzieć następujące pomieszczenia:

 • pom. socjalne pow. około 5 - 8 m2
 • wc z przedsionkiem pow. około 2 - 3 m2
 • magazyn na środki chemiczne pow. około 1 - 2 m2 lub zastępczo można umieścić szafę zamykaną, która będzie spełniała rolę magazynu chemii
 • wysokość pralni w świetle min 3,30 m

 • w pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i par ściany powinny być pokryte do wysokości najmniej 2,0 m materiałami nienasiąkliwymi, łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie środków stosowanych do czyszczenia, usuwania plam i prania (np. płytki ceramiczne),
 • podłogi we wszystkich pomieszczeniach pralni narażonych na działanie stosowanych preparatów i środków chemicznych oraz wody powinny być wykonane z materiałów odpornych na nasiąkanie,
 • pomieszczenie pralni powinno być nie podpiwniczone lub jego część w miejscu gdzie będzie zainstalowany agregat chemiczny ze względu na duże obciążenia dynamiczne agregatu (np. XL8015S obciążenie dynamiczne 1130 kg/mt2),
 • Przy instalacji pralni chemicznej wymagany jest dostęp do lokalu (otwór montażowy) o wymiarach ok. 2 m x 2,50 m,
 • lokal powinien posiadać oświetlenie dzienne oraz sztuczne, ilość oświetlenie sztucznego określają odpowiednie normy,
 • lokal powinien posiadać wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną o wydajności około 10 wymian na godzinę,

Szczegółowe przepisy dotyczące pralni chemicznych są zawarte w Dzienniku Ustaw, nr 40, poz. 469 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. "w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pralniach i farbiarniach".

Warunki lokalowe - instalacje

 • instalacja elektryczna - w pomieszczeniu należy wykonać instalację siły, zapotrzebowanie mocy około od 35-50 kW w zależności od ilości i rodzaju zastosowanych maszyn.
 • instalacja wodno-kanalizacyjna - do pomieszczenia pralni należy doprowadzić wodę wodociągową do agregatu chemicznego o parametrach:

 • przyłącze 3/4"
 • ciśnienie 2-3 bar
 • wydajności około 10l/min

Do pobrania

pdf

348.12 KiB

Newsletter

Finansowanie

Urządzenia dla pralni wodnych Urządzenia dla pralni chemicznych Urządzenia dla prasowania Urządzenia do suszenia
Pralnie samoobsługowe oraz na monety Znakowanie odzieży Transportery wieszakowe Wózki i regały Środki piorące
Fabryka Maszyn Pralniczych "PRAMAZUT" Sp. z o.o. | 26-001 Masłów, ul. Lotnicza 60 A
tel. 041 301-01-20, fax 041 301-01-70 | Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł | KRS: 0000043216 | NIP:959-11-32-234 | REGON: 290840821
Copyright © 2021 Pramazut. Wszystkie prawa zastrzeżone

projekt i realizacja: NET-atak.pl strony internetowe kielce